Skip to main content

Odstąpienie od Umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 

2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – zwrocie towaru należy przesłać Sprzedającemy na adres poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej podany w tym Regulaminie. 

4. Oświadczenie zaleca się wysłać w formie wypełnionego formularza dostępnego w zakładce Wymiana i Zwroty na stronie internetowej www.snyvision.com

5. Prawo do odstąpienia do umowy nie przysługuje Klientom, dla których asortymenty były personalizowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub zmieniane według jego specyfikacji. 

6. Zwracany towar należy dostarczyć na adres (Piękna 31/37/38 00-677 Warszawa), niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednak nie później niż 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zgodzi się inaczej. 

7. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny

8. Koszty dostarczenia (przesyłki ) towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Klient

9. Zwracany towar musi być nieuszkodzony oraz nienoszący śladów użycia, posiadający wszystkie oryginalne metki i oznaczenia. 

10. Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru Sprzedający zwróci Klientowi koszty towaru (cenę obowiązującą w momencie zawarcia umowy) w ten sam sposób, zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient lub Sprzedający ustali inaczej i obie strony wyrażą na to zgodę. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po zakceptowaniu zwrotu jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu w przypadku gdy towar jest uszkodzony, ubrudzony lub nosi wyraźne ślady użycia. 

12. W przypadku braku paragonu fiskalnego sklep nie jest w stanie zaakceptować zwrotu towaru