Skip to main content

 

Drogi użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

Ada Sobiecka – SNY

z siedzibą na ulicy Matejki 11/183 90-402 Łódź,

filia: Piękna 31/37/38 00-677 Warszawa

wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców i identyfikująca się numerem NIP 727 267 12 61

2. Po co przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówień, zwrotów i reklamacji, oraz jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę w celach wysyłania do Ciebie wiadomości marketingowych.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO,

3. Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia.

Jako administrator danych możemy (ale nie musimy) powierzyć Twoich danych osobowych podmiotom:

 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
 • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi produktami,
 • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

Sklep internetowy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym możemy(ale nie musimy) przekazywać Twoje dane.

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów – usługi kurierskie, poczta Polska itp
 • podmiot obsługujący płatności
 • podmiot zajmujący się optymalizacją Sklepu internetowego oraz wsparciem IT, oraz dostarczającym oprogramowania
 • osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy i współpracownicy firmy
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, wsparcie księgowe, wsparcie obsługi biura
 • podmiot zapewniający system mailingowy, usługi statystyczne czy marketingowe.
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

4. Google Analytics

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka,

czas wizyty itp.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics w oparciu o Google Tag Manager.

Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Anonimowe dane mogą być przekazywane do dostawców reklamowych takich jak Google oraz Facebook (Meta)

5. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO –

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i zrealizowania przez nas Twojego zamówienia.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się z nami! office@snyvision.com